לרכישת השתלמות

לחץ כאן
חיפוש מתקדם
סמן את הקטגוריה הרלוונטית

בתאריך 5 ליולי 2022 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה בדבר עולים חשים שעלו לישראל החל מתאריך 1 לינואר 2022.

בתאריך 3 ליולי 2022 תוקנו תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל"ח-1977. 

ן בית הדין בעובד שהועסק בחברת ריווא פארם בע"מ (להלן: החברה), במשך כעשרה חודשים. ביום 20.05.2018 קיבל לצערנו העובד אירוע מוחי שהוביל למצב בריאותי קשה של 100% נכות. בהתאם לפסק הדין החל מחודש פברואר 2018 היה על החברה להפריש לטובת העובד כספים לקרן הפנסיה, אלא שהחברה לא עשתה כן, והעבירה כספים רק לאחר שהעובד קיבל את האירוע המוחי ומשכך הוא לא היה מבוטח במועד קרות התאונה ונגרם לו נזק ממוני.

לאחרונה פורסם תיקון לחוק "דמי מחלה", המשנה את הדרך בה המעסיקים צריכים לחשב היעדרות לחולים במחלה קשה. 

חוק פיצויי פיטורים - פיטורים ללא פיצויים

חוק יום העצמאות

האם עובד זכאי לקבל תוספת עמלות כחלק מדמי חגים?

בית הדין הארצי לעבודה דן בסוגיה האם תאונה שקרתה לעובדת בשל בקשת מעסיק מחוץ לשעות העבודה הרגילות שלה הינה תאונת עבודה?
 


הצג את כל המאמרים