לרכישת ספרים

לחץ כאן
חיפוש מתקדם
סמן את הקטגוריה הרלוונטית

השתלמות בנושא שווי טובות הנאה: שווי ארוחות, ביגוד, טיולים וימי גיבוש, השתלמויות ולימודים. מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא חוק חופשה שנתית מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא ילד נטול יכולת מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

נקודות זיכוי לילדים

השתלמות בנושא חוק שכר מינימום מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא טפסים למס הכנסה מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא ביטוח אמהות חוק ביטוח לאומי מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ודמי הבראה. מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא חוק עבודת נשים: עבודת לילה, הגבלת פיטורי עובדת בהריון, זכות לשעת הורות ועוד. מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא חוק פיצויי פיטורים: מי זכאי לפיצויי פיטורים וכיצד מחשבים את הסכום. מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא דמי מחלה מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בנושא חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה מרצה: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר

השתלמות בביטוח לאומי מאת: רו"ח דוד בן הרויה חלק 1 מתוך 3

השתלמות בנושא ביטוח לאומי חלק 2 מתוך 3

השתלמות בביטוח לאומי מאת רו"ח דוד בן הרויה חלק 3 מתוך 3

השתלמות בנושא פנסיה הרצאה מבית פנסיה עוקץ מערכות

השתלמות בנושא פנסיה- חלק 2 מתוך 2 הרצאה מבית פנסיה עוקץ מערכות

היבטי קיצור שעות עבודה –סריקה על כל סעיפי הצו והמשמעויות הלכה למעשה

היבטי קיצור שעות עבודה –סריקה על כל סעיפי הצו והמשמעויות הלכה למעשה

חוק הגברת אכיפה דיני עבודה, החזר דמי ביטוח שנוכו ביתר או טעות מעסיק, הוראות מיוחדות – תקנה 11, קצבת "אזרח ותיק,גביית חובות ממעסיקים – חוזר 1471.

החזר דמי ביטוח שנוכו ביתר או טעות מעסיק, הוראות מיוחדות – תקנה 11, קצבת "אזרח ותיק,גביית חובות ממעסיקים – חוזר 1471.

מס הכנסה בן הרויה חלק א, צו הרחבה פנסיוני, תקנות הגנת השכר דרכים למסירת תלושים, תקנות מ"ה זיכויים לעובדים זרים ועוד.

חוק עבודת נשים, תקנות הגנת השכר דרכים למסירת תלושים, זקיפת שווי הטבה בימי גיבוש ועוד.

תגמולי מילואים - ביטוח לאומי

ביטוח לאומי- דמי פגיעה

ביטוח לאומי - תאום דמי ביטוח

אבטלה, פשיטת רגל, תשלום נוסף

הכנסות פטורות וחייבות בדמי ביטוח לאומי